Rodzinny Dom Pomocy w Dębe N/Narwią jest całodobową placówką opiekuńczą, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi w podeszłym wieku, wymagających całodobowej opieki oraz pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Kontakt

Rodzinny Dom Pomocy Krystyna Zbroch

Dębe 11c
05-140 Serock
Powiat Legionowski

Tel./fax : 22 774 69 12
Kom. : 603 972 902
k.zbroch.rdp@gmail.com

Galeria